<noframes id="rr7rr">

   <pre id="rr7rr"><ruby id="rr7rr"><ol id="rr7rr"></ol></ruby></pre>

    <pre id="rr7rr"></pre>
    <del id="rr7rr"></del>

        <noframes id="rr7rr"><pre id="rr7rr"><span id="rr7rr"></span></pre>
        ?

        當前位置: 首頁 > 古詩名文 > 初中古詩文 >

        《合江亭記》閱讀答案--2017中考文言文

        來源:海博學習網 www.mckmama.com    發布時間:2017-06-22 15:25
        合江亭記
        呂大防
        沱江自泯而別,張若、李冰之守蜀,始作堋以楗①水,而闊溝以導之,大溉蜀郡、廣漢之田,而蜀以富饒。今成都二水,皆江沱支流,來自西北而匯于府之東南,乃所謂二江雙流者也。沱舊循南隍,與江并流以東。
        唐人高駢始造新渠,繚出府城之北,然猶合于舊渚。渚者,合江故亭,唐人宴餞之地,名士題詩,往往在焉。久弗不治,余始命葺之,以為船官治事之所。俯而觀水,滄波修闊,渺然數里之遠;東山翠麓,與煙林篁竹列峙于其前;鳴瀨抑揚,鷗鳥上下,商舟魚艇,錯落游衍。春朝秋夕置酒其上,亦一府之佳觀也。
        既而主吏請記其事,余以為蜀田仰成官瀆②,不為塘埭③以居水,故陂湖潢漾④之勝比他方為少。倘能悉知儲水之利,則蒲魚菱芡之饒,固不減于蹲鴟⑤之助。古之人多因事以為飾,俾其得地之利,又從而有觀游之樂,豈不美哉?茲或可書以視后,蓋因合江而發之。
        【注釋】①楗:遏制、堵塞。     ②瀆(dú):溝渠。       ③埭:(dài)堵水的土堤。
         ④陂(bēi)、潢:積水的池塘。  ⑤蹲鴟(chī):植物名,俗稱芋頭。
        3、 下列語句中加點詞解釋有誤的一項是(在答題卡的相應位置填出代表該選項的字母)(     )(2分)
          A、沱江自泯而別                別:離開
          B、而闊溝以導之                闊:使……寬闊
          C、與煙林篁竹列峙于其前               峙:聳立
          D、故陂湖潢漾之勝比他方為少            勝:美景
        4、將文中畫線句子翻譯為現代漢語。(6分)
        (1)春朝秋夕置酒其上,亦一府之佳觀也。(3分)
        (2)茲或可書以視后,蓋因合江而發之。(3分)
        5、 本文與《岳陽樓記》同是因重修名勝而寫,所繪之景也有相似之處,兩文的寫作意圖是否相似?請結合文章簡要分析。(4分)

        參考答案
        3、A(A、長江、沱江從岷江處分開 。  B、動詞的使動用法,使…寬闊。 C、考察知識的遷移能力。由七上古詩《觀滄?!分?ldquo;山島竦峙”一句,可知答案為“聳立”。D、見八下《岳陽樓記》中“予觀夫巴陵勝狀”一句,另見《江陵府曲江樓記》中句子翻譯(1)“予讀敬夫之書,而知茲樓之勝。”(2015年成都中考題),可知選A。
        4、(1)春天的早晨或秋天的傍晚,在(合江亭上)放一壺酒,(邊飲邊賞),也是一城的美好景觀啊。(解析:一年四季無論早晚在橋上置備酒席,也是全成都府美麗的景象啊。首先,要注意該句前半句為省略“于”的狀語后置句,后半句為判斷句;其次注意“春朝秋夕”互文的翻譯;此外,注意“置”“一”“觀”等關鍵詞的理解。)
        (2)這(個想法)或許可以書寫下來給后人觀看,大概因為是兩江匯合而有所感慨吧。
        (解析:該句要注意“茲”“視”“蓋”“發”等關鍵詞的理解。)
        5、不相似。范仲淹寫《岳陽樓記》意在規勸朋友滕子京,希望他要有“不以物喜,不以己悲”的博大胸襟和“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的政治抱負。呂大防的《合江亭記》,描寫了在合江亭上所見的美麗景象,借合江亭主要官員請其記事之機,提出興修水利的建議。
        (解析:寫作意圖不同。兩文盡管都是提到因重修而記之,但選文主要是寫合江亭水利之便帶給蜀地的“美麗風光”“游覽之樂”和“物產豐饒”,以及由此引發的感慨,表現美景游覽之趣。而《岳陽樓記》則主要寫作者的政治抱負,借登樓時或喜或悲的覽物之情,分析議論,抒發作者“不以物喜,不以己悲”的博大胸襟和“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的政治抱負,也表達對好朋友滕子京的勸勉和規箴之意。)(出自2017年成都中考試題)
        相關閱讀

        《王羲之學書》閱讀答案及原文翻譯
        《千里之馬》閱讀答案及原文翻譯
        《滿井游記》“燕地寒,花朝節后,余寒猶厲”閱讀
        《朱文公受騙》閱讀答案及原文翻譯
        《陶侃留客》閱讀答案及原文翻譯
        “博愛之謂仁,行而宜之之謂義”閱讀答案及翻譯

        有幫助
        (0)
        ------分隔線----------------------------
        ? 女性体内射精的味道多久消除掉
        <noframes id="rr7rr">

          <pre id="rr7rr"><ruby id="rr7rr"><ol id="rr7rr"></ol></ruby></pre>

           <pre id="rr7rr"></pre>
           <del id="rr7rr"></del>

               <noframes id="rr7rr"><pre id="rr7rr"><span id="rr7rr"></span></pre>