<noframes id="rr7rr">

   <pre id="rr7rr"><ruby id="rr7rr"><ol id="rr7rr"></ol></ruby></pre>

    <pre id="rr7rr"></pre>
    <del id="rr7rr"></del>

        <noframes id="rr7rr"><pre id="rr7rr"><span id="rr7rr"></span></pre>
        ?

        當前位置: 首頁 > 古詩名文 > 初中古詩文 >

        酈道元《三峽》陸游《入蜀記》閱讀答案解析及翻譯

        來源:海博學習網 www.mckmama.com    發布時間:2021-08-05 15:34
        [甲]
        自三峽七百里中兩岸連山,略無闕處。重巖疊峰,隱天蔽日,自非亭午夜分,不見曦月。
        至于夏水襄陵,沿溯阻絕?;蛲趺毙?,有時朝發白帝,暮到江陵,其間千二百里,雖乘奔御風,不以疾也。
        (節選自酈道元《三峽》)
        [乙]
        二十六日,發大溪口,入瞿塘峽。兩壁對聳上入霄漢其平如削成。仰視天如匹練然。水巴落,峽中平如油盎①。過圣姥泉,蓋石上一罅②。人大呼于旁則泉出,屢呼則屢出。晚至瞿塘關,唐故夔州,與白帝城相連。關西門正對滟滪堆③。堆,碑石積成,出水數十丈。土人云:“方夏秋水漲時,水又高于堆數十丈。”
        (節選自陸游《入蜀記》)
        注釋:①油盎:油瓶。②罅:裂縫。③滟滪堆:在瞿塘峽口,是江心突出的巨石。
        13. 請解釋下列加點詞在文中的意思。
        (1)沿潮阻絕    沿:______________    (2)不以疾也     疾:____________
        (3)發大溪口    發:_____________     (4)仰視天如匹練然  如……然:___________
        14. 請把下面的句子翻譯成現代漢語。
        (1)自非亭午夜分,不見曦月。
        (2)人大呼于旁則泉出,屢呼則屢出。
        15.[乙]文段寫出了江水相對于滟瀕堆在不同季節水位的高低變化:作者到瞿塘關時,___________ ;等到夏秋水漲時,___________。
        16.[甲][乙]兩個文段都描寫了三峽的山,畫線句子分別突出了山怎樣的特點?請簡要分析。

        【答案】
        13.     (1). (1)順流而下    (2). (2)迅速,快    (3). (3)出發    (4). (4)好像……的樣子  
        14. (1)如果不是在正午,就看不到太陽;如果不是在半夜,就看不到月亮。(2)有人在圣姥泉旁大聲喊叫,就會有泉水流出,(人們)多次喊叫(泉水)就會多次流出。  
        15.    (1). 江水低于滟瀕堆(數十丈)    (2). 江水高于滟灝堆(數十丈)  
        16. 甲文畫線句子突出了山綿延的特點,從文中所描寫的兩岸群山連綿數百里、沒有缺口可以看出。乙文畫線句子突出了山高峻的特點,從文中所描寫的兩岸懸崖峭壁聳人云霄可以看出。

        【解析】
        【分析】
        【13題詳解】
        理解常見文言詞語在文中的含義。理解文言詞語的含義要注意其特殊用法,如通假字、詞類活用、一詞多義和古今異義詞等;平時要多積累文言詞匯,要能結合具體語境,弄清句子的意思來辨析推斷,揣摩其意思。比如本題中的“如……然”是“好像……的樣子”;“疾”是古今異義詞,“迅速,快”的意思。
        【14題詳解】
        本題考查翻譯文言語句的能力。解答時一定要先回到語境中,根據語境讀懂句子的整體意思,找出關鍵實詞、虛詞,查看有無特殊句式。尤其要注意一詞多義、古今異義詞、通假字等特殊的文言現象,重點實詞必須翻譯到位。翻譯時要做到“信、達、雅”。
        (1)句中的“自(如果)、亭午夜分(正午和半夜)、曦(日光)”幾個詞是重點詞語。
        (2)句中的“呼(呼喊)、于(在)、則(就)、屢(多次)”幾個詞是重點詞語。
        【15題詳解】
        老相對文章內容的理解。在整體感知文章內容的基礎上,結合具體的語句概括填寫作答。本題可依據“堆,碑石積成,出水數十丈”和“方夏秋水漲時,水又高于堆數十丈”來概括填寫作答。
        【16題詳解】
        考查對文章內容的理解與概括。[甲]文中“兩岸連山,略無闕處”的意思是:兩岸都是連綿的高山,完全沒有中斷的地方。采用正面描寫的方法,突出了三峽山高嶺連的特點。[乙]文畫線句子“兩壁對聳,上入霄漢,其平如削成”的意思是:江水兩旁山崖對立,高的仿佛到達了云端,而表面的平滑又像是用利刃切過。突出了三峽山勢高峻的特點。

        參考譯文:
        [甲]在三峽七百里之間,兩岸都是連綿的高山,完全沒有中斷的地方。懸崖峭壁重巒疊嶂,遮擋了天空和太陽。如果不是正午,就看不見太陽;如果不是半夜,就看不見月亮。
        等到夏天江水漫上山陵的時候,上行和下行船只的航路都被阻斷,無法通行。有時皇帝的命令要緊急傳達,這時只要早晨從白帝城出發,傍晚就到了江陵,這中間有一千二百里,即使騎乘奔馳的快馬,駕著風,也不如船快。
        [乙]二十六號,我從大溪口出發,進了瞿塘峽。江水兩旁山崖對立,高的仿佛到達了云端,而表面的平滑又像是用利刃切過。我仰頭望蒼天,卻發現原本寬廣的蒼穹在山崖的夾縫里就像是一匹白練一般。再向前走,水位已經落下去了,看起來猶如油盎。經過圣姥泉,發現大石上有一個豁口,只要有人在旁邊大喊,就會有泉水從中流出,不停的喊就不停的流,真是奇怪啊。傍晚,到了瞿塘關,這里在唐朝時也叫夔州,與白帝城是相連的。杜甫有詩言道:“白帝城和夔州各有各的特點。”就是說語言也難以表達。關口的西門正對著石頭堆,是碎石累積的結果,其高出水面二十余丈。當地人說:"到夏秋季水面暴漲之時,水位又會高于石頭堆數十丈了。"


        文章標簽:
        相關閱讀

        《黔無驢》《大鼠》閱讀答案及翻譯
        《郈成子返璧》“郈成子為魯聘于晉”閱讀答案及翻
        《劉邦論得天下之道》閱讀答案及原文翻譯賞析
        《孫權勸學》“余近日以軍務倥傯”閱讀答案
        《書法家歐陽詢》閱讀答案及原文翻譯
        袁枚《黃生借書說》閱讀答案及原文翻譯

        有幫助
        (0)
        ------分隔線----------------------------
        ? 女性体内射精的味道多久消除掉
        <noframes id="rr7rr">

          <pre id="rr7rr"><ruby id="rr7rr"><ol id="rr7rr"></ol></ruby></pre>

           <pre id="rr7rr"></pre>
           <del id="rr7rr"></del>

               <noframes id="rr7rr"><pre id="rr7rr"><span id="rr7rr"></span></pre>