<noframes id="rr7rr">

   <pre id="rr7rr"><ruby id="rr7rr"><ol id="rr7rr"></ol></ruby></pre>

    <pre id="rr7rr"></pre>
    <del id="rr7rr"></del>

        <noframes id="rr7rr"><pre id="rr7rr"><span id="rr7rr"></span></pre>
        ?

        當前位置: 首頁 > 學習資料 > 高中語文試題 >

        廣東省六所中校2016屆高三第一次聯考語文試題及答案解析(2)

        來源:海博學習網 www.mckmama.com    發布時間:2015-09-17 20:10
        二、古代詩文閱讀(36分)
            (一)文言文閱讀(19分)
           閱讀下面的文言文,完成4—7題。
        黃祖舜,福州福清人。登進士第累任至軍器監丞入對言縣令付銓曹專用資格曷若委郡守汰其尤無良者上然之。
        權守尚書屯田員外郎,徙吏部員外郎,出通判泉州。將行,言:“抱道懷德之士,不應書干祿,老于韋布。乞自科舉外,有學行修明、孝友純篤者,縣薦之州,州延之庠序,以表率多士;其卓行尤異者,州以名聞,是亦鄉舉里選之意。”下其奏禮部,遂留為倉部郎中,遷右司郎中、權刑部侍郎兼詳定敕令司兼侍講。進《論語講義》,上命金安節???,安節言其書詞義明粹,乃令國子監板行。薦李寶勇足以冠軍,智足以料敵,詔以寶為帶御器械。
        兼權給事中。張浚薨,其家奏留使臣五十余人理資任,祖舜言:“武臣守闕者數年,今素食無代,坐進崇秩,曷以勸功?乞為之限制。”遂詔勛臣家兵校留五之一。戶部奏以官田授汰去使臣,祖舜言:“使臣汰者一千六百余人,臨安官田僅為畝一千一百,計其請而給田,則不過數十人。”事不行。保義郎梁舜弼、漢弼,邦彥養孫也,并閣門祗候,祖舜言:“閣門不可以恩澤補遷。”知池州劉堯仁升右文殿修撰,知新州韓彥直升秘閣修撰,祖舜言:“修撰本以待文學,不可幸得。”故資政殿學士楊愿家乞遺表恩,祖舜言:“愿陰濟秦檜,中傷善類。”皆寢其命。秦熺卒,贈太傅,祖舜言:“熺預其父檜謀議,今不宜贈帝傅之秩。”追奪之。
        遷同知樞密院事。金主亮犯淮,劉汜敗,王權走,上將誅權以厲其余,祖舜言:“權罪當誅,汜不容貸。劉锜有大功,聞其病已殆,權、汜誅,锜必愧忿以死,是國家一敗兵而殺三將,得無快于敵乎?”上嘉納。薨于官,謚莊定。
        (節選自《宋史·黃祖舜傳》)
        4.下列對文中畫波浪線部分的斷句,正確的一項是(   )(3分)
        A. 登進士/第累任至軍器監丞/入對/言縣令付銓曹/專用資格曷/若委郡守/汰其尤無良者/上然之。
        B. 登進士/第累任至軍器監丞/入對/言縣令付銓曹/專用資格/曷若委郡守/汰其尤無良者/上然之。
        C. 登進士第/累任至軍器監丞/入對/言/縣令付銓曹/專用資格曷/若委郡守/汰其尤無良者/上然之。
        D. 登進士第/累任至軍器監丞/入對/言/縣令付銓曹/專用資格/曷若委郡守/汰其尤無良者/上然之。
        5. 下列對文中加點詞語的相關內容的解說,不正確的一項是(?。?分)
        A. “出通判泉州”中的“出”,指的是京官外調。如白居易《琵琶行》中有“予出官二年。”
        B. 庠序,指的是古代的地方學校,后也泛稱學?;蚪逃聵I?!睹献印分杏校?ldquo;謹庠序之教,申之以孝悌之義。”
        C. 國子監是中國古代的中央官學,又稱國子學或國子寺,是中國古代教育體系中的最高學府,而非教育行政機構。
        D. 戶部,中國古代官署名,為掌管戶籍財經的機關,六部之一,長官為戶部尚書。
        6.下列對原文有關內容的概括和分析,不正確的一項是(    )(3分)
        A. 黃祖舜認為州縣應該選拔舉薦守道德講仁義的讀書人,其中品行特別優秀的,還要把姓名報于朝廷。
        B. 黃祖舜曾兼任侍講,向朝廷進獻《論語講義》一書,受到好評,皇帝還讓國子監刻板發行。
        C. 黃祖舜代理給事中一 職時,多次制止了權貴家族之人如張浚家人、梁邦彥養孫等向朝廷提出的不合理請求。
        D. 金主完顏亮南侵,劉汜兵敗,王權逃跑,皇帝要誅殺王權以儆效尤,黃祖舜制止了此事。
        7.把文中畫橫線的句子翻譯成現代漢語。(10分)
        (1) 武臣守闕者數年,今素食無代,坐進崇秩,曷以勸功?(5分)                   
        (2) 熺預其父檜謀議,今不宜贈帝傅之秩。(5分)
         (二)古代詩歌閱讀(11分)
           閱讀下面這首唐詩,完成8—9題。
        別舍弟宗一
        柳宗元
        零落殘魂倍黯然,雙垂別淚越江邊。
        一身去國六千里,萬死投荒十二年。
        桂嶺瘴來云似墨,洞庭春盡水如天。
        欲知此后相思夢,長在荊門郢樹煙。
        注:永貞元年(805)九月,柳宗元參與的革新運動失敗,貶邵州刺史,十一月加貶永州司馬,元和十年(815)春回京師,不久又被貶為柳州刺史。元和十一年(816)春,柳宗元的堂弟宗一從柳州(今廣西柳州)到江陵(今湖北江陵縣)去,柳宗元寫了這首詩送別。
         
        8.對于本詩的最后一聯,宋代周紫芝曾在《竹坡詩話》中提出非議說:“夢中安能見郢樹煙?‘煙’字只當用‘邊’字。”你同意這種觀點嗎?為什么?(5分
        9.這首詩表達了詩人什么樣的感情?請簡要分析。(6分)
        (三)名篇名句默寫(6分)
        10.補寫出下列句子中的空缺部分。(6分)
        (1)在《出師表》里,諸葛亮自述他躬耕南陽時的心理狀態是“         ,         ”。
        (2)《生于憂患,死于安樂》中,孟子認為國家常常會滅亡的原因是“         ,         ”。
        (3)在《阿房宮賦》中,杜牧用“         ,         ”來委婉地勸誡唐王朝統治者要吸取秦朝滅亡的教訓。

        ------分隔線----------------------------
        ? 女性体内射精的味道多久消除掉
        <noframes id="rr7rr">

          <pre id="rr7rr"><ruby id="rr7rr"><ol id="rr7rr"></ol></ruby></pre>

           <pre id="rr7rr"></pre>
           <del id="rr7rr"></del>

               <noframes id="rr7rr"><pre id="rr7rr"><span id="rr7rr"></span></pre>