<track id="lnn11"><strike id="lnn11"></strike></track>

   <noframes id="lnn11"><pre id="lnn11"><ruby id="lnn11"></ruby></pre>

    <track id="lnn11"></track>
    ?

    當前位置: 首頁 > 宋詞精選 > 蘇軾的詩詞 >

    蘇軾代表作《水調歌頭·明月幾時有》賞析

    來源:海博學習網 www.mckmama.com    發布時間:2012-03-30 17:06
    蘇軾詞《水調歌頭·明月幾時有》賞析

     水調歌頭(丙辰中秋,歡飲達旦,大醉作此篇,兼懷子由。)
    蘇軾
    明月幾時有?把酒問青天①。不知天上宮闕,今夕是何年②。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇③,高處不勝寒④。起舞弄清影⑤,何似在人間。
    轉朱閣⑥,低綺戶⑦,照無眠⑧。不應有恨,何事長向別時圓⑨?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但愿人長久,千里共嬋娟⑩。
    【注釋】
    ①:把酒問青天:李白《把酒問天》:“青天有月來幾時?我今停杯一問之。”
    ②:今夕是何年:牛僧孺《周秦行紀》:“共道人間惆悵事,不知今夕是何年。”
    ③:瓊樓玉宇:神話傳說中的月亮宮殿。
    ④:不勝寒:抵不住寒冷。
    ⑤:“起舞”句:在月光下舞動優美的影子?!?br /> ⑥:轉朱閣:月亮轉過了紅色的樓閣。
    ⑦:低綺戶:月亮低低的照進雕花的窗戶。
    ⑧:照無眠:照著心事重重的失眠者。
    ⑨:“何事”句:為什么偏偏老是在人有離愁別恨時才圓?司馬光《溫公詩話》記石曼卿詩:“月如無恨月長圓。”
    ⑩:“千里”句:相隔千里,共賞美好的月色。嬋娟:指月中的嫦娥,這里指代月亮。
    [賞析]
    由于作者與當權者政見不合,被排擠到密州去當地方官,心情很抑郁,同時他已七年不見弟弟子由,心里十分懷念,種種思緒通過此詞來抒發。
    上片望月,既懷逸興壯思,高接混茫,而又腳踏實地,自具雅量高致。開頭四句接連問月問年,一似屈原《天問》,起得奇逸。唐人稱李白為“謫仙”,黃庭堅則稱蘇軾與李白為“兩謫仙”,蘇軾自已也設想前生是月中人,因而起“乘風歸去”之想。但天上和人間,幻想和現實,出世和入世,兩方面同時吸引著他。相比之下,他還是立足現實,熱戀人世,覺得有兄弟親朋的人間生活來得溫暖親切。月下起舞,光影清絕的人生境界勝似月地云階、廣寒清虛的天上宮闕。雖在塵凡而胸次超曠,一片光明。
    下片懷人。人生并非沒有憾事,悲歡離合即為其一。蘇軾兄弟情誼甚篤。他與蘇轍熙寧四年(1071)潁州分別后已有六年不見了。蘇軾原任杭州通判,因蘇轍在濟南掌書記,特地請求北徙。到了密州還是無緣相會。“咫尺天不相見,實與千里同,人生無離別,誰知恩愛重”(潁州初別子由),但蘇軾認為,人有悲歡離合同月有陰晴圓缺一樣,兩者都是自然常理,無須傷感。終于以理遣情,從共同賞月中互致慰籍,離別這個人生憾事就從友愛的感情中得到了補償。人生不求長聚,兩心相照,明月與共,未嘗不是一個美好的境界。這首詞上片執著人生,下片善處人生,表現了蘇軾熱愛生活、情懷曠達的一面。
    這首詞把宇宙、人生問題融合在一起,把對官場的思考和對弟弟的懷念貫穿到賞月中去,想象瑰麗而又不忘現實生活,是作者的代表作。詞中境界高潔,說理通達,情味深厚,并出以瀟灑之筆,一片神行,不假雕琢, 卷舒自如,因此九百年來傳誦不衰?!端疂G傳》第三十回寫八月十五“可唱個中秋對月對景的曲兒”,唱的就是這“一支東坡學士中秋《水調歌》。”可見宋元時傳唱之盛。宋代胡仔說:“中秋詞自東坡《水調歌頭》一出,余詞盡廢。”(《苕溪漁隱叢話》)評價極高。
    相關閱讀

    蘇軾《十月二日初到惠州》閱讀答案及賞析
    蘇軾《水龍吟》“春色三分,二分塵土,一分流水”
    蘇軾《西江月·照野彌彌淺浪》閱讀答案附翻譯賞析
    蘇軾《南鄉子·梅花詞和楊元素》閱讀答案附翻譯賞析
    蘇軾《放鶴亭記》閱讀答案及原文翻譯賞析
    蘇軾《虞美人·有美堂贈述古》閱讀答案及翻譯賞析

    有幫助
    (4)
    ------分隔線----------------------------
    ?