<noframes id="rr7rr">

   <pre id="rr7rr"><ruby id="rr7rr"><ol id="rr7rr"></ol></ruby></pre>

    <pre id="rr7rr"></pre>
    <del id="rr7rr"></del>

        <noframes id="rr7rr"><pre id="rr7rr"><span id="rr7rr"></span></pre>
        ?

        張九齡《奉和圣制送尚書燕國公赴朔方》“聞風六郡伏,計日五戎平”全詩賞析

        來源:海博學習網 www.mckmama.com    發布時間:2017-01-16 21:58
        奉和圣制送尚書燕國公赴朔方
        張九齡
        宗臣事有征,廟算在休兵。
        天與三臺座,人當萬里城。
        朔南方偃革,河右暫揚旌。
        寵錫從仙禁,光華出漢京。
        山川勤遠略,原隰軫皇情。
        為奏薰琴唱,仍題寶劍名。
        聞風六郡伏,計日五戎平。
        山甫歸應疾,留侯功復成。
        歌鐘旋可望,衽席豈難行。
        四牡何時入,吾君憶履聲。


        ⑴這首詩載于《寧夏古詩選注》(唐驥等選注)。燕國公:指張說,唐玄宗時名相。
        ⑵宗臣:世所宗仰的名臣。這句說朝臣(張說)要遠行出征。
        ⑶廟算:帝王的謀略。這句說,朝廷的策略是要休戰。
        ⑷三臺:三公,唐以太尉、司徒、司空合稱三公,雖無實權,但為大臣的最高榮銜。
        ⑸朔南:指朔方南邊?!渡袝?middot;禹貢》:“朔南暨聲,教訖于四海。”偃革:偃,停,止息;革,指士兵穿的甲胄,此借指士兵。偃革,停止戰爭。
        ⑹河右:即河西。指黃河以西的地區,相當今寧夏回族自治區和甘肅省一帶?!秾幭墓旁娺x注》作“河內”,此從其他版本改。揚旌:指發生戰事。
        ⑺寵錫:恩賜。仙禁:指皇宮。因禁衛森嚴,臣下不得任意出入,故稱。
        ⑻光華:光彩明麗。漢京:此指長安。
        ⑼原隰:廣平低濕之地,此指朔方各地。軫:盛多。
        ⑽為奏薰琴唱:《寧夏古詩選注》作“為奏熏琴倡”,此據其他版本改。
        ⑾聞風六郡伏:六郡,原指隴西、天水、安定、北地、上郡、西河,此泛指西北一帶。伏,降伏?!秾幭墓旁娺x注》作“聞風六郡勇”,此據其他版本改。
        ⑿五戎:即五兵,指弓矢、殳、矛、戈、戟。此借指戰爭。
        ⒀山甫:仲山甫,周宣王時為卿士,輔佐宣王中興。此借指張說。
        ⒁留侯:漢初功臣張良的封爵。此亦借指張說。
        ⒂“歌鐘”句:用典?!蹲髠鳌肤斚骞荒辏?ldquo;鄭人賂晉侯……歌鐘二肆。”晉侯分一半與有功之臣魏莊子。歌鐘,編鐘。旋,很快。這句是說張說很快就可得到皇帝的賞賜。
        ⒃衽席豈難行:衽席,此指臥席,引申為寢處之所?!秾幭墓旁娺x注》作“枕席豈難行”,此據其他版本改。
        ⒄四牡:《詩經·小雅》的篇名。常用來表示有功大臣的歸來。
        ⒅君:指皇帝。履聲:腳步聲。

        創作背景
        公元722年(開元十年)舊歷四月,大唐燕國公張說作為首任朔方節度使巡邊。唐玄宗以詩送行,眾大臣奉和應制,張九齡此詩就是其中的一首。

        賞析
        《奉和圣制送尚書燕國公赴朔方》是唐朝大臣張九齡在燕國公張說奉旨赴朔方任節度使時寫的一首送別詩。此詩意在說明張說有著崇高的威望和高超的才能,必定為國家建功立業。
        此詩可分為兩大部分。前一部分主要寫張說巡邊的歷史背景,“朔南方偃革,河右暫揚旌”說明朝廷是因為邊境發生戰事派遣燕國公巡邊。同時,“寵錫從仙禁,光華出漢京”,寫出了出京時張說的光彩。其實,張說出任朔方節度使,說白了就是貶官,作者把貶官寫得如此榮耀,一則因為應制詩不能顯出不滿之意,二來這樣寫也是對友人的一種寬慰。后一部分主要贊揚張說的政治才能以及對他建功立業的期望。“聞風六郡伏,計日五戎平”,形象地說明了張說的治邊才能。“山甫歸應疾,留侯功復成”,以仲山甫與張良來比喻張說,仲山甫與張良都是古代杰出的輔弼大臣,這充分表明了作者對張說的欽佩。而結聯“四牡何時入,吾君憶履聲”說“吾君”也盼望張說早日凱旋,對張說是一種莫大的激勵。
        此詩還有一個值得注意的地方,就是張九齡對唐玄宗興戰之心的暗中諷諫。當時唐玄宗送行詩中有“三軍臨朔野,駟馬即戎行”、“戈劍靖要荒”等詩句,表明要耀武揚威,戰服邊疆,與張九齡同時的其他大臣奉和圣制詩,大多順玄宗意,對朝廷興戰歌功頌德。而張九齡此詩開篇高擎“宗臣事有征,廟算在休兵”,指出朝廷開戰的目的不是戰爭本身而是制止戰爭。針對唐玄宗尚戰,張九齡為防微杜漸,希望能以諷諫感悟帝王興戰之心。這在“開元盛世”的背景下,實為難得。
        相關閱讀

        張九齡《詠燕》閱讀答案附賞析
        張九齡《答陸澧》“不辭山路遠,踏雪也相過?!比?/a>
        張九齡《湖口望廬山瀑布水》閱讀答案附全詩翻譯賞
        張九齡《歸燕詩》“無心與物競,鷹隼莫相猜?!比?/a>
        張九齡《湞陽峽》閱讀答案及賞析
        “奔流下雜樹,灑落出重云”的意思及全詩翻譯賞析

        有幫助
        (0)
        ------分隔線----------------------------
        ? 女性体内射精的味道多久消除掉
        <noframes id="rr7rr">

          <pre id="rr7rr"><ruby id="rr7rr"><ol id="rr7rr"></ol></ruby></pre>

           <pre id="rr7rr"></pre>
           <del id="rr7rr"></del>

               <noframes id="rr7rr"><pre id="rr7rr"><span id="rr7rr"></span></pre>